Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych


www.modelarze-krosno.xq.pl


Informacja w sprawie korzystania z krośnieńskiego lotniska przez modelarzy lotniczych w 2010 roku.

Dnia 10-03-2010 o godz. 13:03 Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych <modelarze.krosno@interia.pl> napisał(a):

Witam
Wczoraj 9.03. odbyły się rozmowy dotyczące sposobów korzystania z lotniska w Krośnie przez modelarzy.
Uczestniczył przedstawiciel Urzędu Miasta, Aeroklubu Podkarpackiego i KSML.

Oto moje konkluzje z rozmów.
1. Modelarze będą mogli korzystać z lotniska bez przeszkód. Wprowadzone zostaną tylko inne niż dotychczas zasady.
2. Do czasu przywrócenia ruchu lotniczego przez ULC modelarze korzystać będą z lotniska na podstawie legitymacji członkowskiej Aeroklubu Podkarpackiego lub legitymacji KSML.
3. Urząd Miejski sporządzi stosowną umowę na tę okoliczność oraz naniesie uaktualnienia w istniejących dokumentach.
4. Po "otwarciu lotniska" przez ULC modelarze korzystać będą z lotniska w uzgodnieniu z głównym użytkownikiem (Aeroklub Podkarpacki) stosując się do zasad bezpieczeństwa i systemu przepustkowego, który będzie obowiązywał wszystkich przebywających na terenie lotniska.
5. Zawody i inne imprezy modelarskie odbywać się będą zgodnie z ustalonym z głównym użytkownikiem kalendarzem.
6. Poruszanie się samochodem po głównej płycie lotniska będzie ograniczone.
7. Wjazd na lotnisko RC (w obecnej lokalizacji) od strony ul. Lotników.
8. W 12 tygodniu marca zostanie zorganizowane spotkanie zainteresowanych modelarzy celem przekazania legitymacji uprawniających do pobytu na lotnisku, przekazania szczegółowych zasad obowiązujących korzystających z lotniska oraz klucza do "szlabanu modelarskiego".

Do tego czasu byłoby wskazane wstrzymać się z działalnością modelarską na lotnisku.
Muszą powiedzieć, że przedstawiciel Urzędu Miasta potraktował nasze problemy z należytą uwagą i życzliwością. Zasady korzystania z lotniska, które wprowadza właściciel mogą okazać się korzystne dla wszystkich użytkowników. Wydaje się, że UM sprzyja krośnieńskiemu modelarstwu i jest zainteresowany naszą działalnością wychowawczą i sportową nawet w kilkuletniej perspektywie.
Dyrektor Aeroklubu Podkarpackiego Pan Roman Walczak jest niezwykle rzeczowy i równie przychylny, co pozwoliło rozwiązać nasze problemy szybko i konkretnie.

Prowadzimy również działania nad udostępnieniem alternatywnego obszaru, na którym będzie można prowadzić treningi modelarskie.

O miejscu i terminie spotkania, o którym mowa w pkt. 8 powiadomimy modelarzy w terminie późniejszym.
Proszę o uwagi.
Informację można przesłać dalej do osób zainteresowanych, do których nie mam adresu e-mail.

Pozdrowienia,
Adam Kopacz
603 178 184


 
> Dnia 7-03-2010 o godz. 13:17 Krośnieńskie Stowarzyszenie Modelarzy

> Lotniczych <modelarze.krosno@interia.pl> napisał(a):

 

Witam
Pragnę przekazać Kolegom informację dotyczącą bieżącego stanu
rozmów w sprawie korzystania z krośnieńskiego lotniska przez modelarzy
lotniczych w 2010 roku.


Zarząd KSML zwrócił się z pismem do Prezydenta Miasta Krosna
reprezentującego właściciela i zarządzającego (Gmina Krosno)
lotniskiem w Krośnie o wskazanie osoby lub instytucji, z którą można
byłoby ustalić warunki korzystania przez modelarzy z lotniska.
Zostałem przyjęty przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w piątek
5.03.
Oto moje wnioski z przeprowadzonej rozmowy:
1. Przedstawiciel UM poddał w wątpliwość zasadność rejestracji KSML
w KRS zamiast rejestracji jako Uczniowski Klub Sportowy w Starostwie
Powiatowym oraz brak przydziału zawodników, którzy
reprezentowaliby Aeroklub Podkarpacki a inni KSML.
2. Przedstawiłem zakres działań modelarzy na obszarze lotniska i
wymaganą specyfikę tych działań. Mówiłem o organizacji zawodów i
imprez modelarskich, o treningach modelarzy wyczynowych, o treningach
dzieci i młodzieży oraz o lotach rekreacyjnych. Stwierdziłem też, że
wszystkie działania KSML są prowadzone wspólnie z Aeroklubem
Podkarpackim.
3. Przedstawiciel UM przedstawił aktualny stan zarządu lotniskiem oraz
działań nad ponownym przywróceniem działalności lotniczej na
lotnisku.
4. Poinformowałem przedstawiciela UM, że intencją naszego wystąpienia
do Prezydenta Krosna jest ustalenie zasad korzystania z lotniska w
Krośnie przez modelarzy do czasu przywrócenia ruchu lotniczego na
lotnisku przez ULC.
Później zasady te określone byłyby między głównym użytkownikiem
(A. Pdkp.) a KSML w ramach działalności statutowej A. Pdkp.
Poinformowałem też, że ustalenia te są niezbędne do prowadzenia
bieżącej działalności przez KSML i możliwości realizacji zaciągniętych
zobowiązań organizacyjnych przez KSML i A.Pdkp.
5. Przedstawiciel UM stwierdził, że konieczna jest wizja lokalna na
terenie lotniska w celu określenia położenia lotniska RC oraz rozmowa
w obecności przedstawiciela Aeroklubu Podkarpackiego. Spotkanie takie
zostanie zorganizowane przez przedstawiciela UM w poniedziałek lub
wtorek (8 lub 9.03.).

Proponuję wstrzymanie się modelarzy przed obecnością na lotnisku w
Krośnie do czasu konkretnego określenia zasad.
O przebiegu dalszych rozmów i decyzjach poinformuję Kolegów natychmiast
po ich zakończeniu.

Informację tę można przekazać dalej do wszystkich zainteresowanych.

Życzę wiele cierpliwości,

Adam Kopacz
KSML
603 178 184


 powrót
Szczegóły
z 1175
093449 odwiedzin