Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Informacja z przebiegu NWZ w AP – SL w dniu 04.03.2017r.

Informacja z przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Aeroklubie Podkarpackim – SL, które odbyło się w dniu 04.03.2017r.

NWZ zostało zwołane przez Zarząd AP-SL w celu dokonania zmian w Statucie i dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa o Stowarzyszeniach.

Zebranie odbyło się w drugim terminie (o godz.10 00 ) ze względu na brak kworum w pierwszym terminie.

Na wstępie Witold Ostrowski poinformował, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa AP-SL, na którą został powołany Arkadiusz Nowak.

Prezes Nowak przywitał zebranych i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Członka Aeroklubu - byłego Członka Zarządu AP-SL Andrzeja Skrudlika.

Następnie zaproponował na przewodniczącego NWZ Witolda Ostrowskiego. Wobec braku innych kandydatów, obecni przegłosowali tą kandydaturę.

Przewodniczący NWZ odczytał Regulamin Obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

 Dokonano również wyboru członków komisji:

- Uchwał i Wniosków w składzie: Grzegorz Pająk, Grzegorz Boruta i Wojciech Nowosadzki.

- Komisji Mandatowej w składzie Maciej Niemiec, Jacek Zych i Mariusz Dereniowski, którą następnie przekształcono w Komisję Skrutacyjną.

W dalszej kolejności V-ce Prezes AP-SL Jan Zając uzasadnił konieczność wprowadzenia zmian w Statucie AP-SL w celu dostosowania go do aktualnego prawa o stowarzyszeniach. Jednocześnie poinformował, że w ramach zmian w Statucie przewidziano likwidację Sądu Koleżeńskiego a jego funkcję przejmuje Zarząd. Rolę odwoławczą od decyzji Zarządu pozostawiono w gestii Walnego Zgromadzenia Członków.

Proponowane zmiany były przedstawiane i omawiane a głosowanie odbywało się po każdym omawianym paragrafie.

Po omówieniu wszystkich paragrafów statutu i wprowadzeniu dodatkowych zmian wynikających z dyskusji, poddano całość Statutu pod głosowanie.

Zmiany w Statucie zostały przyjęte 36-ma  głosami tj. 100% obecnych uprawnionych na NWZ.

Komisja Mandatowa stwierdziła ważność NWZ.     


 powrót
Szczegóły
z 1061
760565 odwiedzin