Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Zmarł Andrzej Skrudlik

 

Andrzej Skrudlik wspaniały kolega i przyjaciel, uczynny, wrażliwy na potrzeby innych, w każdej chwili był gotów pomóc potrzebującym. Chętnie angażował się w prace społeczne nie żałując własnego czasu czy pieniędzy - skromny nie oczekując za to poklasku.  Był organizatorem i współorganizatorem licznych spotkań koleżeńskich wśród braci lotniczej takich jak pikniki lotnicze, spotkania z okazji Święta Lotnictwa czy coroczne spotkania koleżeńskie absolwentów Technikum Przemysłu Naftowego z 1964r. Będzie nam Ciebie Andrzejku bardzo brakowało.

Cześć jego pamięci!

(mm)

       Andrzej Skrudlik urodził się w 1945 roku w Gorlicach. Technikum Przemysłu Naftowego ukończył w 1964 roku. Studia ekonomiczne oraz podyplomowe ukończył w 1993 roku na UMCS w Lublinie.

Od 1964 roku pracował w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Krakowie, jako asystent kierownika na wiertniach w rejonie Pawłowic i Grobli k. Bochni, następnie jako asystent na ośrodku wierceń   w Zgłobicach k. Tarnowa. Po uzyskaniu uprawnień został kierownikiem wierceń. Jako kierownik wierceń prowadził wiercenia z grupą ekspertów rosyjskich w rejonie Kazimierza n/Wisłą oraz w rejonach Polski środkowej ( Wieluń, Sieradz, Poznań, Łódź) urządzeniem UM-5D.

W 1975 roku przeszedł do pracy w Dyrekcji Eksploatacji Cystern w Warszawie jako kierownik zarządu eksploatacyjnego 3-ch południowych rafinerii ( Jedlicza, Jasła i Glinika Mariampolskiego).

W1989 roku założył firmę zajmującą się naprawą taboru kolejowego i autocystern do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.

Lotnictwem interesował się od najmłodszych lat ale czynnie zajął się od 2005 roku .

Swoje marzenia o lataniu zrealizował uzyskując licencję pilota turystycznego i nabył w Słowacji nowy samolot Viper SD-4. Obecnie posiada samolot FK-14 Polaris konstrukcji niemieckiej.

A. Skrudlik w samolocie FK-14 „Polaris” A. Skrudlika

W 2008 roku wspólnie z kolegami założył Jasielskie Stowarzyszenie Lotnicze „IKAR” działające najpierw na użyczonym przez Gminę Tarnowiec gruncie w miejscowości Czeluśnica, następnie po zgodzie Burmistrza miasta  w  Jaśle. Stowarzyszenie to jest zarejestrowane w KRS oraz posiada własne zarejestrowane w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz PŻP lądowisko na terenie Hankówki.

Aktualnie Stowarzyszenie udostępniło swoje lądowisko dla potrzeb Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz wspólnie ze szpitalem w Jaśle czyni starania o wybudowanie lotniska sanitarnego dla potrzeb LPR.

W Stowarzyszeniu tym działają sekcje: samolotowa, modelarska i motolotniowa.

Andrzej Skrudlik z Jurgisem Kajrysem litewskim pilotem

 na pikniku lotniczym w Czyżynach

Andrzej z kolegami na lotnisku Ražňany Aeroklubu Sabinov 

Wspólne zdjęcie po zawodach na celność lądowania w Krośnie 2014 rok,

(3) od lewej A.Skrudlik

 

Pamiątkowe zdjęcia z koleżeńskiego spotkania w Woli Sękowej absolwentów TPN z 1964r.

 

 

z kilkoma uczestnikami Andrzej wykonał loty widokowe nad Krosnem

 

18.02.br. - Andrzej w miejscu planowanego kolejnego koleżeńskiego spotkania


 powrót
Szczegóły
z 1175
093363 odwiedzin