Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
35 lat Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

35 lat Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa im. gen. inż. pil. Ludomiła Rayskiego

Dzień 18 grudnia 2016 zapisał się w historii Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa złotymi zgłoskami. Święto było potrójne:

po pierwsze: jubileusz 35-lecia Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

po drugie: zebranie sprawozdawcze z rocznej działalności KKSL za 2016 rok

po trzecie:  spotkanie wigilijne z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Po oficjalnym powitaniu w imieniu zarządu KSL przez prezesa klubu, Kol. Witolda Ostrowskiego zaproszonych gości m.in. prezesa RSL AP Leszka Mańkowskiego i prezydenta m. Krosna Piotra Przytockiego, jak i obecnych w tym dniu seniorów, uroczystości rozpoczęły się wysłuchaniem Marsza Lotników oraz uczczeniem minutą ciszy pamięci członków-seniorów, którzy odeszli z naszego grona na wieczną wachtę w szeregi Niebieskiej Eskadry. Po wypełnieniu części oficjalnej, w Sali Tradycji i Pamięci rozpoczęła się miła seniorom część jubileuszowa, związana z 35-leciem istnienia Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

17 listopada 1981 ub. wieku, Uchwałą Zebrania Założycielskiego powołano do życia Klub Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie. Na wniosek Kol. Władysława Kubowicza nadano klubowi imię gen. Ludomiła Rayskiego, wychowanka krośnieńskiego Gimnazjum i jednego z inicjatorów w II RP budowy lotniska w Krośnie. 35 lat później, właśnie dzień 18 grudnia 2016 stał się dla członków Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa dniem jubileuszu. Na uroczystym zebraniu klubu, w obecności licznie przybyłych członków-seniorów, prezes Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego, Kol. Leszek Mańkowski uhonorował krośnieńskich seniorów wyróżnieniem w postaci „Medalu Rady Seniorów Lotnictwa”. Medal, który od 28 listopada 2016 jest przyznawany za wybitne zasługi dla ruchu seniorów lotnictwa został wręczony po raz pierwszy. W imieniu krośnieńskich seniorów Medal RSL odebrał Kol. Witold Ostrowski, prezes krośnieńskiego KSL.

Oprócz zaszczytnego Medalu RSL prezes Mańkowski w imieniu Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa wręczył również „Medal 50-lecia KKSL”.

Prezes krośnieńskiego KSL zrewanżował się wręczeniem pracy zbiorowej pt. „70 lat Aeroklubu Podkarpackiego 1945-2015/ 100 lat Lotnictwa na Podkarpaciu 1945-2015”.

Natomiast, postanowieniem Kongresu i Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz Prezesa Aeroklubu Polskiego, członkowie Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa otrzymali następujące odznaczenia i wyróżnienia:

Godność i tytuł Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego wraz z najwyższym honorowym odznaczeniem Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego – TADEUSZ PŁATEK

 

Tytuł i odznaka „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” – MAREK TENEROWICZ

Złota Odznaka „Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”:

- JANUSZ SŁABIK

- KAZIMIERZ GINALSKI

- ZYGMUNT MAJKA

Honorowy Dyplom Aeroklubu Polskiego:

 – JÓZEF STOPKOWICZ 

-  KAZIMIERZ STOKŁOSA

Tytuł „Ambasador Polskiego Lotnictwa” – ISTVAN LASZLO VARGA

Odznaczenia i wyróżnienia wręczali prezes RSL AP Leszek Mańkowski i prezes KKSL Witold Ostrowski.

W imieniu wyróżnionych podziękowanie złożył Kol. Tadeusz Płatek, nawiązując do własnej drogi lotniczej, jaką przebył od instruktora-pilota w Aeroklubie Podkarpackim po kapitana-instruktora pilota Polskich Linii Lotniczych „LOT”.

Kolejnym wypełnieniem czasu spotkania było Zebranie sprawozdawcze z rocznej działalności KKSL za 2016 rok. Dokonano wyboru przewodniczącego i protokolanta zebrania w osobach: Kol. Witolda Ostrowskiego i  Kol. Zygmunta Bąka. Powołano również Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Marek Mojak – przewodniczący; Marek Tenerowicz, Stanisław  Wilk, Grzegorz Wiśniowski – członkowie.

Prezes KKSL  Kol. Witold Ostrowski w imieniu zarządu zreferował 35 lat działalności Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa wspominając Jego założycieli oraz okres sprawozdawczy od 17 grudnia 2015 do 18 grudnia 2016, a w imieniu Komisji Rewizyjnej okres sprawozdawczy 17 grudnia 2015 do 18 grudnia 2016 - Kol. Zygmunt Bąk.

W części dyskusyjnej zebrania głos zabrał zaproszony gość, prezydent m. Krosna Piotr Przytocki pokrótce omawiając rozbudowę lotniska w Krośnie i oczekiwania miasta z tym związane. Zebranym seniorom złożył życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz krzewienia historii lotnictwa oraz życzenia świąteczno-noworoczne.

Kolejnym mówcą był prezes Rady Seniorów Lotnictwa AP Leszek Mańkowski (zarazem prezes Krakowskiego KSL), który wspomniał m.in. o projekcie budowy pomnika „Chwała Lotnikom Polskim”, który ma powstać na warszawskich Powązkach Wojskowych, którego odsłonięcie planowane jest w 2018 r. w setną rocznicę powstania Lotnictwa Polskiego oraz o statusie Klubów Seniorów Lotnictwa i ich afiliacji przy aeroklubach regionalnych. Kończąc życzył kolejnych jubileuszy i pięknych kart w historii krośnieńskiego klubu seniorów oraz spokoju i dużo zdrowia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2017 roku.

Z życzeniami adresowanymi do prezydenta m. Krosna wystąpił Kol. Wacław Żurek, aby prezydent przychylniejszym okiem spojrzał na podkarpackie lotnictwo sportowe oraz użyczył pomocy sponsoringowej seniorom uczestniczącym w corocznym Biegu Lotników.

Podziękowania za otrzymane wyróżnienia złożyli Kol. Marek Tenerowicz (wspomniał pokrótce o swoim udziale w budowaniu konstrukcji lotniczych) oraz zaprzyjaźniony węgierski lotnik Kol. Istwan Laszko Varga i Kol. Janusz Słabik.

Kulminacyjnym punktem spotkania było łamanie się świątecznym opłatkiem i wzajemne składanie życzeń. A później zaczęła się biesiada trwająca do późnych godzin wieczornych. Świąteczny czerwony barszcz z uszkami i pierogi smakowały wyśmienicie. Rozmaitość zakąsek nie pozwoliła narzekać nawet tym z wybrednymi gustami. Do spotkania w wigilię w Nowym 2017 Roku !!!

Relację zdał: Zygmunt Bąk, KKSL im. gen. Ludomiła Rayskiego

Foto: Zygmunt Bąk i Marek Mojak


 powrót
Szczegóły
z 1043
750320 odwiedzin