Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Zawiadomienie-zmarł Józef Bielański

Kol. mgr inż. Józef Bielański nie żyje

22 września 2015

 

19 września 2015 r. zmarł tragicznie kol. mgr inż. Józef Bielański – były dyrektor Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie, członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (nr leg. 2359), aktywny działacz  SITPNiG, czynny przewodniczący Klubu Seniora Naftowca w Krośnie.
Kol. Józef Bielański urodził się 28 lutego 1932 r. w Krośnie, gdzie w latach 1939 – 1946 ukończył Szkołę Podstawową. Na podstawie dobrych wyników w nauce został przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, skąd w lutym 1947 r. przeniósł się do nowo założonego Gimnazjum Naftowego w Krośnie, przekształconego na Technikum Naftowe, które ukończył w 1952 r. Jako przodownik nauki został przyjęty bez egzaminu na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. AGH ukończył w 1957 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera górnika o specjalności naftowej.
Kol. mgr inż. Józef Bielański rozpoczął pracę zawodową 1 sierpnia 1957 r. w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych w Jaśle, na kopalni Roztoki; najpierw jako asystent, następnie jako inżynier wierceń, skąd 1 lutego 1959 r. został przeniesiony służbowo na kopalnię Podborze koło Mielca na stanowisko kierownika wierceń.  1 czerwca 1960 r. został powołany na stanowisko starszego inżyniera w Dziale Eksploatacji Ropy, Zakładu Eksploatacji „Partynia” nowo utworzonego wówczas Kopalnictwa Naftowego w Mielcu. Decyzją Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Naftowego „Karpaty”w Krośnie  w dniu 1 sierpnia 1961 r. został powołany na stanowisko głównego inżyniera w Zakładzie Eksploatacji w Ustrzykach Dolnych, a 1 stycznia 1966 r. objął stanowisko naczelnego inżyniera w powstałym wówczas Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Naftowego – Ustrzyki, w którym 28 kwietnia 1971 r. został nominowany na stanowisko dyrektora.
Po reorganizacji Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i połączenia Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Naftowego – Ustrzyki z Przedsiębiorstwem Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku, został przeniesiony 1 lipca 1973 r. do pracy w PKGZ w Sanoku, na stanowisko głównego inżyniera, gdzie zajmował się eksploatacją gazu oraz rozwojem i modernizacją sprzętu i urządzeń oraz zaplecza technicznego.1 stycznia 1976 r. został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie, a funkcję tę pełnił do 31 lipca 1983 r.
Od 1 sierpnia 1983 r. został przeniesiony na stanowisko głównego specjalisty do spraw przygotowania produkcji w Przedsiębiorstwie Budownictwa Naftowego „Naftomontaż” w Krośnie, a 28 grudnia 1990 r. przeszedł na emeryturę.
Z serdecznym smutkiem i żalem żegnamy, kolegę i przyjaciela mgra inż. Józefa Bielańskiego Zasłużonego Seniora Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, który całe swoje życie zawodowe związał z górnictwem naftowym oraz Stowarzyszeniem. Był zawsze w nurcie rozwoju powojennego polskiego górnictwa naftowego. Uczestniczył w odkrywaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Karpatach i na Przedgórzu Karpat. Kierował projektowaniem zagospodarowywania odkrytych złóż oraz ich eksploatacją. W czasie wieloletniej pracy zawodowej wdrażał do praktyki przemysłowej wiedzę zdobytą w Technikum Naftowym i AGH. Brał udział w rozwiązywaniu problemów technicznych w eksploatacji złóż ropy i gazu, w zagospodarowaniu nowych złóż ropy i gazu, w intensyfikacji wydobycia ropy i gazu.
Jego wiedza i osiągnięcia zawodowe zyskały uznanie środowiska oraz Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, który przyznał Mu nagrodę za udział w realizacji pracy „Opracowanie i wdrożenie optymalnych metod rozwiercania, zagospodarowania i eksploatacji złóż gazu ziemnego przy pomocy ETO”. Swoją wiedzę i doświadczenie starał się przekazywać innym, a w szczególności młodszym adeptom górnictwa naftowego. Przejawem tego  była wydana przez Niego w 1971 r. książka przeznaczona dla pracowników zatrudnionych przy wydobywaniu ropy i gazu pt.: „Obróbka odwiertów eksploatacyjnych”. Przez szereg lat był przewodniczącym Komitetu Kuratorskiego Punktu Konsultacyjnego AGH w Krośnie, dbając o zabezpieczenie dobrej organizacji studiów zawodowych prowadzonych wówczas w Krośnie przez cztery wydziały AGH.
Od pierwszych chwil pracy zawodowej był członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego i do ostatnich chwil swego życia starał się być wierny idei stowarzyszeniowej służby, prowadząc działalność na różnych szczeblach, przede wszystkim w Oddziale Krośnieńskim  SITPNiG.
Był orędownikiem kultywowania tradycji naftowych oraz popularyzowania historii przemysłu naftowego i gazowniczego. Szczególną uwagę przykładał do rozwijania działalności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Skutecznie wpływał na wszystkich, którzy mogli zapewnić pomoc w utrzymaniu i rozbudowie ekspozycji muzealnych. Szczególną Jego pasją było tworzenie więzi koleżeńskich i zawodowych całego środowiska naftowców
i gazowników. Był inicjatorem i organizatorem oraz wieloletnim przewodniczącym Klubu Seniora Naftowca przy Oddziale SITPNiG w Krośnie.
Za swe zasługi kol. mgr inż. Józef Bielański był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi,  resortowymi i stowarzyszeniowymi, a w tym m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Sztandaru Pracy, Odznaką Zasłużony dla Górnictwa,  Odznaką Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Złotą Honorową Odznaką NOT, Diamentową Odznaką Honorową SITPNiG, Odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego, Zasłużony Bieszczadom i in.Wszyscy, którym było dane spotkać się z Nim na rozlicznych drogach Jego działalności zawodowej i społecznej zdają sobie sprawę jak wielką stratą jest ta śmierć dla całego środowiska naftowców i gazowników.
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca i prawego charakteru, człowiek obdarzony dużą wiedzą i ogromnym doświadczeniem zdobytym na wielu szczeblach pracy zawodowej i społecznej, człowiek o dużej inicjatywie, sprawny organizator i znakomity przyjaciel.
Pogrążena w smutku rzesza przyjaciół i kolegów pożegnała śp. mgra inż. Józefa Bielańskiego na nabożeństwie żałobnym w dniu 23 września 2015 r.  o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym pw.Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krośnie (Polanka), oraz o godz. 13:00 na uroczystości pogrzebowej na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.
Cześć Jego pamięci!

 

( Źródło - strona internetowa:  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG )


 powrót
Szczegóły
z 1175
093391 odwiedzin