Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Pożegnanie płk.Tadeusza Czystaw


Zdjęcia z pogrzebu Tadeusza

Zobacz życiorys Tadeusza Czystawa przedłożony w KKSL 2002r.

płk w st. spocz. Tadeusz Czystaw 

Dane z działalności lotniczej

Od 8 stycznia 1946 r. rozpocząłem służbę wojskową, jako podchorąży w Tech­nicznej Szkołę Wojsk Lotniczych w Bernerowie - Warszawa. W roku 1949 zostałem skierowany do Ligi Lotniczej, gdzie w Zarządzie Głównym w Dziale Technicznym rozpocząłem pracę na stanowisku inspektora w ramach wykonywania zadań poza woj­skiem.

Od stycznia 1950 r. zostałem delegowany do Mrągowa, gdzie zorganizowałem Centrum Wyszkolenia Technicznego Ligi Lotniczej, pełniąc tamże funkcję kierownika wyszkolenia i p.o. komendanta CWT-LL, następnie po przemianowaniu w Lidze Przyjaciół Żołnierza. W CWT-LL i LPŻ do końca 1955 r. kierowałem szkoleniem młodszych mechaników lotniczych dla potrzeb lotnictwa sportowego i wojskowego oraz szkoleniami na kursach doskonalących szefów technicznych lotnictwa sportowego.

Od stycznia 1956 r. zostałem skierowany do dyspozycji Działu Technicznego Zarządu Głównego LPŻ, gdzie pełniłem funkcję inspektora ds. osprzętu lotniczego.

Od marca 1956 r. do końca października 1967 r. pracowałem w Okręgowych Warsztatach Lotniczych przy Aeroklubie Warszawskim - przemianowanych na Lotni­cze Zakłady Naprawcze APRL, pełniąc tam funkcję kierownika Laboratorium Napra­wy Osprzętu Lotniczego: przyrządów pokładowych, urządzeń tlenowych, radiowych oraz naprawy i legalizacji automatów spadochronowych oraz naprawy i legalizacji barografów lotniczych. W LZN zorganizowałem wykonawstwo i wyposażenie pięciu Grup Kontrolno-Naprawczych Osprzętu Lotniczego - zamontowanych na samocho­dach typu Lublin z odpowiednią aparaturą diagnostyczną w celu dokonywania okre­sowych kontroli w aeroklubach i ośrodkach szkoleniowych APRL na terenie kraju.

Od 1 listopada 1967 r. zostałem skierowany do pracy w Aeroklubie Podkarpac­kim, gdzie pełniłem obowiązki z-cy szefa technicznego. Równocześnie byłem kierow­nikiem kursów doskonalących dla kadry technicznej APRL.Od maja 1956 r. do grudnia 1973 r. byłem członkiem Państwowej Komisji Eg­zaminacyjnej w ramach Inspektoratu Lotnictwa Cywilnego przy Ministerstwie Komu­nikacji - egzaminując z zakresu osprzętu lotniczego kandydatów na pilotów samolo­towych i szybowcowych oraz mechaników lotniczych II i I licencji.

W dniach 30.04. - 9.05.1970 r. byłem Szefem Technicznym IX Rajdu Samo­lotowego Dziennikarzy i Pilotów Samolotowych APRL na trasie Rzeszów - Wrocław.

Służbę wojskową zakończyłem 12 grudnia 1973 r. Jestem emerytem wojsko­wym w stopniu pułkownika wg rozk. Pers. MON nr 158 z dnia 20.09.1983 r. Jestem kombatantem z tytułu udziału w ruchu oporu ZWZ i Armii Krajowej w czasie 5-ciu lat okupacji hitlerowskiej. Posiadam tytuł Weterana Walk o Niepodległość Polski - leg. Nr 125728.

Posiadam odznaczenia:

-         Kawalerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski

-         Złoty, Srebrny, Brązowy Krzyże Zasługi

-          Krzyż Armii Krajowej

-          Medale Złoty, Srebrny, Brązowy - Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny

-          Honorowa Plakieta za Zasługi dla Aeroklubu PRL

-          Odznaka Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego

-          Odznaka Złota i Srebrna - Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju

-          Odznaka Złota i Srebrna - Zasłużony Działacz dla Obronności Kraju

-          Odznaka Złota - Zasłużony Działacz Województwa Warszawskiego

-          Odznaka Złota i Srebrna - Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

-          Odznaka Zasłużony dla Związku Byłych Żołnierzy ZawodowychZdjęcia z pogrzebu Tadeusza:


 powrót
Szczegóły
z 1175
093445 odwiedzin