Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Pożegnanie ppłk. pil. Ryszarda Nowaka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 2014r., w wieku 67 lat, odszedł na wieczną wartę jeden z doskonałych pilotów wojskowych ppłk rez. mgr Ryszard NOWAK. Wychowanek Aeroklubu Podkarpackiego. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie i UMCS w Lublinie. Długoletni instruktor – pilot i dowódca poszczególnych szczebli dowodzenia w 60 Lotniczym Pułku Szkolnym w Radomiu.

Zobacz materiał filmowy - Pożegnanie Ryszarda

Na samolotach odrzutowych: TS-11 „Iskra”, UTMIG-15, Lim-2, Lim-5 i Mig – 29 spędził w powietrzu ponad 4000 godzin. Zdobył mistrzowską klasę pilota wojskowego i licencję pilota zawodowego. Wyszkolił kilkudziesięciu adeptów sztuki latania na samolotach odrzutowych. W latach 1984 ÷ 1989 pilot zespołu akrobacyjnego „ROMBIK”, a następnie w latach 1990 ÷ 1997 jeden z inicjatorów, pilot i instruktor rozszerzonego do 10-ciu samolotów Zespołu Akrobacyjnego „ISKRY” – sztandarowego zespołu Polskich Sił Powietrznych, który w 1992 r, po raz pierwszy w historii RP przełamał tzw. „Żelazną kurtynę” i wziął udział w międzynarodowym „Air Show” w Belgii. W latach 1990 ÷ 1997 Ryszard uczestniczył we wszystkich pokazach lotniczych w kraju i za granicą (W. Brytania, Belgia, Dania, Francja, Czechy , Węgry i Słowacja). Jako jeden z pierwszych pilotów wojskowych, w roku 1994, brał czynny udział we wprowadzeniu samolotu PZL – 130 ”Orlik” do szkolenia w Siłach Powietrznych.

Za zaangażowanie, nienaganną służbę i liczne osiągnięcia był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany licznymi odznaczeniami resortowymi i państwowymi, m. in. Srebrnym i Złotym „Krzyżem Zasługi”.

Po pożegnaniu z mundurem, w 1997 r. Ryszard bardzo aktywnie angażował się w działalność społeczną w rodzinnym Krośnie. Realizował swoje pasje na wielu płaszczyznach był m. in. Przewodniczącym Rady Dzielnicy; Wiceprezesem a następnie Prezesem Aeroklubu Podkarpackiego, Członkiem Zarządu ”Stowarzyszenia Rozwoju Lotniska”, Członkiem Zarządu Związku Żołnierzy WP, Wiceprezesem Koła Wędkarskiego „Balaton” i Przewodniczącym Zarządu Klubu Seniorów Lotnictwa w Krośnie. Nie porzucił również jednej ze swoich największych pasji - miłości do akrobacji zespołowej i pokazów – wielokrotnie organizując pokazy lotnicze dla mieszkańców regionu i zabiegając o udział w nich jak najlepszych załóg i statków powietrznych.

Organizował dla miłośników lotnictwa a szczególnie dla kolegów z KKSL wyjazdy na AIR SHOW w Radomiu. Nawiązał ścisłą współpracę z Klubem Seniorów Naftowców. Wiele pracy w czasie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu poświęcił opracowywaniu podstawowych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Aeroklubu Podkarpackiego w okresie zmian systemowych.   

Aktywnie wspierał inicjatywę powołania Krośnieńskiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych w najtrudniejszym okresie tworzenia i formowania organizacji. Dokładnie widział i rozumiał znaczenie modelarstwa w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz promocji lotnictwa w tym środowisku.

W Klubie Seniorów potrafił stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Atmosferę akceptacji swobodnych poglądów, wspierania inicjatyw o różnych charakterze, łagodził konflikty, pobudzał biernych.

 

Cześć jego pamięci.

 

Sekcja Historyczna Aeroklubu Podkarpackiego-SL


 powrót
Szczegóły
z 1175
093415 odwiedzin