Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
JUBILEUSZ 30 – LECIA KKSL

Referat okolicznościowy z okazji JUBILEUSZ 30 – LECIA KKSL i Święta Lotnictwa - 2012r.

Opracował  i wygłosił   Józef Zuzak

JUBILEUSZ  30 – lecia  KROŚNIEŃSKIEGO  KLUBU SENIORÓW  LOTNICTWA.

 

 

Szanowni Goście !  Drogie Seniorki i Seniorzy Klubu Seniorów Lotnictwa!

 

Dzisiejsze spotkanie z okazji 30 letniej działalności Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa zbiega się z kilkoma ważnymi rocznicami :

73. rocznicą wybuchu 2 wojny światowej

80. rocznicą Święta Lotnictwa – ustanowionego z okazji zwycięstwa Franciszka   

     Żwirki i Stanisława Wigury w Czelenżu w Berlinie w 1932 roku.

80. rocznicą krośnieńskiego lotniska, założonego w 1932 roku – pierwszego w

      rejonie Podkarpacia, w którego dziele wpisana jest działalność naszego

      Klubu.

 

Krótka historia  lotniska.

 

Dla przypomnienia kilka ważniejszych faktów z historii lotniska.

W 1928 roku na kilku hektarach  gruntów podarowanych  przez  b. burmistrza miasta Krosna Jędrzeja Krukierka - powstało lądowisko.

Rozpoczęło społeczną działalność Krośnieńskie Koło Szybowcowe,  zrzeszające młodzież pod opieką profesorów Gimnazjum Piotra Skargi.

W tymże roku Rada Miejska Krosna z inicjatywy Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, podjęła uchwałę o budowie  lotniska cywilnego, licząc na związany z tym rozwój Krosna.

Wypowiedziano umowy dzierżawne i przeprowadzono komasację  gruntów dzierżawionych przez rolników.

W 1932 roku na 110 ha gruntów  podarowanych przez Radę Miasta,  zostało zbudowane lotnisko turystyczne.

Budowa prowadzona była nakładem społecznej pracy mieszkańców Krosna

i okolicznych wiosek.

Tereny pod lotnisko zostały wcześniej  zaorane i  zasiane pszenicą,  która po zbiorach została sprzedana, a uzyskane środki finansowe przeznaczone zostały na budowę lotniska.   

Było to pierwsze w regionie lotnisko,  zbudowane wcześniej jak w Rzeszowie czego władze Rzeszowa  zazdrościły.

W 1934 roku Departament Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, zaproponował utworzenie w Krośnie centrum wyszkolenia podoficerów lotnictwa.

W  1936 roku, władze Krosna aktem darowizny, przekazały Ministerstwu Spraw Wojskowych istniejące lotnisko wraz z 266  ha gruntów. W rejonie budowy lotniska Rada Miasta dysponowała własnością  ok. 200 ha gruntów. Brakujące grunty pozyskane zostały przez wywłaszczenie lub wykup od rolników wsi Suchodół,  Głowienka  i Tłoki .

Jak to w życiu bywa, rolnicy dostali za swoje działki niższe ceny, niż przedstawiciele władz miejskich, a wśród nich burmistrz miasta.

Skończyło się w sądzie, ale wojna w 1939 roku przekreśliła dalsze postępowanie.

Aktualnie, wobec projektowanej  zabudowy części terenów lotniska , niezgodnie z pierwotnym ich przeznaczeniem, roszczenia grupy b. właścicieli gruntów zostały wznowione.

W latach 1937 – 1939 ,  na podarowanych gruntach,  zbudowane zostało jedno z największych w Europie lotnisko wojskowe – Szkoła Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich.

Społeczny udział w budowie lotniska świadczyło społeczeństwo Krosna

i okolicznych wiosek,  a także władze miasta które rozumiały rolę lotniska dla rozwoju miasta i regionu.

To  piękny przykład rozwoju lotniska przez powiększanie jego areału, z myślą o rozwoju regionu i perspektywie jego ekonomicznej poprawy.

 

Dzieje absolwentów i dowództwa Szkoły są dramatyczne.

Po wybuchu wojny dowództwo lotniska zostało wymordowane, a setki  absolwentów które ewakuowane były do Anglii –zginęło w bitwach lotniczych, na wszystkich frontach wojny.

Po zakończeniu wojny, wielu nie wróciło do Kraju, w obawie przed szykanami

i aresztowaniem, czego znanym  przykładem był los  gen. Stanisława Skalskiego.

Po wojnie lotnisko było własnością Ministerstwa Obrony Narodowej w użytkowaniu przez Aeroklub Podkarpacki.

W 1974 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wystąpiło o przekazanie lotniska w wieczyste użytkowanie przez Aeroklub PRL  za pośrednictwem władz powiatowych Krosna.

Władze miasta zostały zobowiązane do sporządzenia wymaganych dokumentów  formalnych.

Pomimo wielu interwencji Aeroklubu PRL,  władze miasta nie wykonały tego obowiązku.

W 1977 roku Aeroklub Podkarpacki rozpoczął rozbudowę lotniska, dla komunikacji lotniczej.

W okresie do 1980 roku dobudowano do istniejącego utwardzonego pasa  - na kierunku wschodnim - 550 m. drogi startowej w stanie surowym (podsypka piaskowa + warstwa betonowa).

Łącznie z istniejącym pasem o zniszczonej nawierzchni – pas startowy ma długość 1600 m. a szerokość  53 m.

Wykonano dobudówkę do portu lotniczego,  przebudowano system odwodnienia pola wzlotów i zasilania energetycznego.

Inwestorem były władze miasta Krosna, przy finansowym udziale Ministerstwa Komunikacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Zjednoczenia Lotnictwa Cywilnego, Aeroklubu PRL i miejscowych zakładów pracy.

Duży udział w budowę wnieśli  mieszkańcy Krosna i okolicznych gmin, którzy świadczyli  nieodpłatne usługi robocizną.

Wskutek zaniechania przez APRL interwencyjnych działań związanych w przekazaniem lotniska w wieczyste użytkowanie, lotnisko przeszło

na własność skarbu państwa.

W 2000 roku za  zgodą  Zarządu Aeroklubu  Podkarpackiego, b. Prezydent

m. Krosna przekazał lotnisko  Marszałkowi woj. Podkarpackiego.

Akt przekazania lotniska podpisał Minister Skarbu.

Aeroklub PRL,  nie wystąpił w wymaganym terminie ze sprzeciwem i Naczelny Sąd  Administracyjny zatwierdził decyzję Ministra.  

Władze województwa zobowiązały się do rozbudowy lotniska na rzecz rozwoju turystyki i przemysłu w regionie podkarpackim.

Zamiast rozbudowy,  Marszałek województwa, rozpoczął   sukcesywną wysprzedaż gruntów i mienia lotniska dla poprawienia budżetu m. Rzeszowa.

Klub Seniorów Lotnictwa  podjął zdecydowane działania sprzeciwiające się wysprzedaży lotniska i domagające się zwrotu lotniska gminie Krosno.

W 2005 roku przy poparciu 4 krośnieńskich radnych, Sejmik Województwa  Podkarpackiego podjął uchwałę o przekazaniu lotniska na rzecz gminy Krosno.

Miasto Krosno odzyskało lotnisko od Marszałka Województwa Podkarpackiego – bez uszczuplenia terenów w okresie użytkowania lotniska przez Aeroklub Podkarpacki od 1945 roku.

   

W 2006 roku, Klub Seniorów Lotnictwa,  wspólnie z Aeroklubem Podkarpackim i Szkołą Lotniczo-Techniczną,  opracował założenia rozwoju lotniska, które   przekazał władzom miasta.

KKSL powołał także Zespół Doradczo-Konsultacyjny do współpracy z Radą

i władzami samorządowymi miasta.

Władze miasta nie skorzystały z propozycji i  podjęły działania,  które  podporządkowane zostały sprzedaży i zabudowie części lotniska.

W latach 2009 - 2010,  Urząd Miasta  stał się formalnym właścicielem lotniska

i przejął od Aeroklubu Polskiego funkcję zarządzającego.

W 2009 roku Prezydent miasta złożył wniosek do Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wyrejestrowanie lotniska i zarejestrowanie lądowiska, z uzasadnieniem  że Aeroklub Polski  nie spełnia należycie funkcji zarządzającego i istnieje zagrożenie bezpieczeństwa operacji lotniczych  na południowej strefie pola wzlotów.

W odpowiedzi, Urząd Lotnictwa Cywilnego  zamknął lotnisko do końca

2010 roku, a nowy zarządzający został zobowiązany do usunięcia zagrożeń.

Rada Miasta podjęła Uchwałę o wyłączeniu z granic lotniska ok. 40 ha. pola wzlotów z  przeznaczeniem pod usługi, zabudowę przemysłową

i mieszkaniową.

W latach 2011 - 2012 Prezydent uzyskał zgodę Rady Miasta na sprzedaż

ok. 32 ha gruntów położonych w b. granicach lotniska i włączenie do tzw. strefy inwestycyjnej z przeznaczeniem pod zabudowę.

Tereny zostały włączone do mieleckiej strefy ekonomicznej do wykupienia przez inwestorów,  w tym również przez inwestorów zagranicznych.

Protesty sprzeciwiające się zabudowie lotniska  podejmowane od 2006 do 2011 roku przez  Klub Seniorów Lotnictwa, środowiska  lotnicze  i samorządowe oraz Komitet Obrony Lotniska zakończyły się niepowodzeniem i władze miasta kontynuują swój program.

 

Przytoczone fakty świadczą, że chociaż formalnym właścicielem lotniska są władze m. Krosna, to moralne  prawo do lotniska ma  społeczeństwo Krosna

i regionu, które nakładem środków finansowych i pracy fizycznej budowało go od 1928 roku.

 

Szkolenie lotnicze po II wojnie Światowej – KKSL kontynuatorem tradycji lotniczych.

Od 1945 roku szkolenie lotnicze prowadzone jest przez Aeroklub Podkarpacki.

Na krośnieńskim lotnisku wyszkolono całą  rzeszę  lotników i spadochroniarzy dla lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego.

Wielu osiągnęło tytuły mistrzów Polski i Świata w sportach:  spadochronowym,  samolotowym, szybowcowym i modelarstwa lotniczego.

Ich nazwiska i  osiągnięcia prezentowane były w 2010 roku, z okazji Święta Lotnictwa.

 

W dzieje  krośnieńskiego lotniska wpisane są sylwetki wielu byłych

i aktualnych członków Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa .

Są wśród nich nasi koledzy, którzy odeszli na zawsze, a których winniśmy zachować w pamięci.

Przywołajmy więc  na chwilę wyobraźnię i pomyślmy,  że chociaż fizycznie niema ich wśród nas, to jednak są z nami obecni duszą.

Nie chciałbym wymieniać ich  nazwisk jak litanię, ale  zatrzymać się chociaż na moment przy każdej sylwetce.

Wspomnijmy więc:

Balcerzaka Feliksa, Kusibę Józefa, Postępskiego Zdzisława, Gałuszkę Stanisława, Wajsa Stefana, Tenerowicza Franciszka, Szubera Zbigniewa, Rogusa Alfreda, Kafla Władysława, Chodorowskiego Zbigniewa,  Kazimierza Ginalskiego - (modelarza) , Kubowicza Władysława, Końskiego Jana, Gryzieckiego Władysława, Wacnika Stefana, Krzanowskiego Bolesława, Nitkę Mieczysława, Steligę Józefa,  Lechowicza Władysława, Zajdla Zygmunta, Gudza Bolesława, Homotnika Władysława, Klatkę Jana,  Hajduka Stanisława, Mendelowskiego Jana, Litwińskiego Bogdana, Dubiela Henryka, Samka Jana, Dubiela Aleksandra, Trybusa Jerzego, Ćwioka Leszka.

W okresie 30 lat, odeszło na zawsze  32 członków naszego Klubu.

 

W tej swoistej sztafecie pokoleń w rozwoju polskiego lotnictwa, czynnie uczestniczyło wielu aktualnie żyjących  członków Klubu.

Pełnili funkcje szefów wyszkolenia lotniczego, służb technicznych, posiadają  znaczące osiągnięcia sportowe w wielu dyscyplinach lotniczych, pełnili funkcje kapitanów-instruktorów w liniach lotniczych, Zakładzie Usług Agro-Lotniczych i wojskach lotniczych, oddawało swój czas bezinteresownej społecznej  pracy w rozwoju krośnieńskiego lotniska.

Wielu pełniło i nadal pełni odpowiedzialne funkcje we władzach Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Podkarpackiego,

Są wśród nich:

Bochenek Marek, Chmura Stefan, Czystaw Tadeusz,  Dudek Jerzy , Falcman Bożena, Gałuszka Jan, Gałuszka Mieczysław, Ginalski Kazimierz - (pilot)Guzik Stanisław, Jakoniuk Marian, Jurczyk Tadeusz, Klatka Andrzej, Kondera Stanisław,  Kopacz Adam ,  Krupa Andrzej, Kubit Stanisław, Kunka Tadeusz, Kwiatek Zbigniew, Lewandowski Tadeusz, Machnik Mieczysław, Markiewicz Jerzy, Mojak Marek, Nowak Ryszard, Ostrowski Witold, Pelczarski Tadeusz, Płatek Tadeusz, Półchłopek Józef, Rudy Jacek, Skrudlik Andrzej, Stokłosa Kazimierz,  Szubra Zygmunt, Tenerowicz Marek, Tenerowicz Witold, Tomasik Wiesław, Ulanowski Andrzej, Węgrzyn Jan, Wiśniowski Jerzy, Włoch Marek, Wojtowicz Bolesław, Zając Jan, Ziobro Julian, Ziobro-Marszałek Jolanta, Zuzak Józef, Źrebiec Józef i Żurek Wacław.

Wielu uprawia nadal sport szybowcowy,  samolotowy i spadochronowy,

a wśród nich:

Bochenek Marek, Czaja Stanisław, Falcman Bożena, Jakoniuk Marian, Karwat Czesław, Lewandowski Tadeusz, Machnik Mieczysław, Matwijów Józef, Maziarski Stefan, Mojak Marek, Ostrowski  Witold, Skrudlik Andrzej, Słabik Janusz, Sznuk Tadeusz, Tomasik Wiesław, Tomkowicz  Andrzej, Ulanowski Andrzej, Włoch Marek, Wojtowicz Bolesław, Zając Jan, Źrebiec Józef i Żurek Wacław.

 

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa jest więc  kontynuatorem bogatych tradycji krośnieńskiego lotnictwa.

 

30 letnie dzieje Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

 

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa powstał z inicjatywy grupy założycielskiej.

W  skład której wchodzili,  m. innymi:
Balcerzak Feliks, Postępki Zdzisław, Tenerowicz Franciszek, Kubowicz Władysław, Kusiba Józef, Czystaw Tadeusz, Krzanowski Bolesław, Makulski Bronisław,  Majka Zygmunt, Nitka Mieczysław,  Zajdel Zygmunt, Chodorowski Zbigniew, Woźny Jan, Szuber Zbigniew, Richter Zygmunt.

Dziś z 22 osobowej grupy założycielskiej pozostało jedynie 2 osoby:

Tadeusz Czystaw i Zygmunt Majka.

Do pierwszego Zarządu Klubu zostali wybrani:

Balcerzak Feliks – przewodniczący

Kubowicz Władysław – z-ca

Tenerowicz Franciszek – sekretarz

Makulski Bronisław – skarbnik

Kusiba Józef – członek.

Klub został powołany i afiliowany  do  Aeroklubu Podkarpackiego 17  listopada 1981 roku.

Na wniosek Władysława Kubowicza, przyjął imię generała Ludomiła Rayskiego. 

 

Klub Seniorów Lotnictwa zrzesza członków – seniorów  personelu latającego, mechaników lotniczych, modelarzy, spadochroniarzy, działaczy społecznych

i sympatyków lotnictwa.

Działa na podstawie Statutu Aeroklubu Polskiego oraz Regulaminu Rady Seniorów Lotnictwa.

W latach 1990 – tych Klub zrzeszał 30 – 45 członków.

Statutowym zadaniem Klubu Seniorów Lotnictwa jest:

- współdziałanie z władzami terenowych oddziałów Aeroklubów i innych

  instytucji w rozwoju i popularyzacji lotnictwa,   

- stwarzanie przyjacielskiej atmosfery wśród członków,

- gromadzenie zbiorów z historii lotnictwa,

- opieka społeczna i pomoc kolegom lotnikom i ich rodzinom.

To tylko hasłowe zadania.

 

W okresie od 1981 do 2012 roku Klub realizował praktycznie zadania statutowe oraz zadania wynikające  z  uchwał zebrań ogólnych i uchwał bieżących Zarządu.

Ważniejsze  zrealizowane zadania :

* W 1982 roku z inicjatywy b. Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego, Józefa Zuzaka przy finansowym i rzeczowym wsparciu zakładów naftowych, adaptowane zostały 2 pomieszczenia na Salę Historii i Tradycji.

W pięknie zaprojektowanych przez  p. Ewę Lisowską salach, przedstawiono na planszach dokumenty rozwoju lotnictwa na Podkarpaciu, zgromadzono

eksponaty historyczne,  ekspozycje m. innymi udziału absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w bitwie o Anglię, gabloty z mundurami i dystynkcjami lotniczymi, ponad 200 modeli samolotów różnych narodowości, zdjęcia fotograficzne osób związanych z lotnictwem, encyklopedie i literaturę lotniczą.

Zbiory eksponowane w Salach Tradycji należą do największych w Kraju.

Członkowie Klubu wykonali ekspozycję obelisków poświęconych pamięci Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich i wizycie na lotnisku papieża Jana Pawła II.

Duży wkład pracy w ich odrestaurowaniu wnieśli Zbigniew Bąk, Marek Tenerowicz i Tadeusz Płatek.


Od 2000 roku,  pomimo wielu protestów i pism skierowanych do Marszałka Województwa, Prezydenta miasta Krosna,  Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego, Posła na Sejm RP, byliśmy  3 - krotnie eksmitowani  

z pomieszczeń - pozbawieni prądu, wody i sanitariatów.

Za każdym razem,  społecznym wysiłkiem członków Klubu odnawialiśmy

i remontowali Sale  Historii.

W 2011 roku, decyzją Zarządu Aeroklubu Podkarpackiego otrzymaliśmy lokal po b. spadochroniarni.

I znów dużym nakładem  społecznej pracy lokal został odnowiony.

W pracach brało udział kilkunastu członków naszego Klubu, z Janem Gałuszką na czele, który od początku był także opiekunem zbiorów.

Dzięki wsparciu finansowym naszych kolegów, Klub wyposażony został

w duży plazmowy telewizor, komputer,  sprzęt nagłaśniający oraz wyposażenie aneksu kuchennego.

W kwietniu 2012 roku lokal został poświęcony przez kapelana lotnictwa sportowego, o. Dominika Orczykowskiego.

 

* Członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa przez kilka lat toczyli dyskusje 

i gromadzili dokumenty w sprawie historii Aeroklubu Podkarpackiego.

W ostatecznej wersji ustalono, że Aeroklub Podkarpacki formalnie został założony w 1945 roku i jest spadkobiercą Krośnieńskiego Koła Szybowcowego i Aeroklubu Krośnieńskiego Zagłębia Naftowego, afiliowanego do Aeroklubu Lwowskiego. 

Jednym z założycieli Aeroklubu Podkarpackiego był Jacek Rudy  zaproszony przez Stanisława –Kazimierza  Bergmana, pierwszego Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego.

Do Zarządu wybrani zostali, m. innymi: Kusiba Józef, Wajs Stefan, Tenerowicz Franciszek, Nitka Mieczysław, Postępki Zdzisław.

Ukazało się wiele publikacji na temat historii Aeroklubu, opartych o wywiady

i dokumenty zgromadzone w Sali Historii i Pamięci,   m. innymi  w pracy magisterskiej p. Aleksandry Ostrowskiej i pracy doktorskiej p.  Adama Przybysza.

Historię Aeroklubu Podkarpackiego opublikował także  Wacław Żurek

w pracy magisterskiej.

Z inicjatywy KKSL, powołana została Sekcja Historyczna, która została włączona do Aeroklubu Podkarpackiego.

Sekcja liczy ponad 40 członków   pod przewodnictwem Marka Mojaka.

Założona została strona internetowa, na której publikowane są informacje bieżące i okolicznościowe, poświęcone historii lotnictwa i krośnieńskiego lotniska.

 

* Klub Seniorów Lotnictwa, od początkowych lat wspierał działalność modelarstwa lotniczego.

Członkowie klubu brali czynny udział w zakładaniu modelarni, szkoleniu instruktorów modelarstwa lotniczego, udzielaniu pomocy w wyposażeniu modelarni, pozyskiwaniu środków finansowych.

Do wybitnych postaci modelarstwa lotniczego należy legendarny już dziś Bolesław Krzanowski, który  w  początkowych latach pięćdziesiątych, pełnił funkcję kierownika sekcji modelarskiej Aeroklubu Podkarpackiego.

W latach 50- tych modelarnia mieściła się na lotnisku i w prywatnych  domach Józefa Kusiby i Tadeusza Pelczarskiego.

Już w końcu lat pięćdziesiątych uzyskano kilka wartościowych wyników sportowych, a Tadeusz Pelczarski należał do najlepszych zawodników w kraju.

Do najstarszych instruktorów modelarstwa lotniczego należy również Stanisław Guzik, który już w 1957 roku otrzymał uprawnienia modelarskie, a od  32 lat prowadzi modelarnię przy Szkole Podstawowej nr 14 w Krośnie.

Pod jego skrzydłami uczniowie szkoły zdobywali złote medale w zawodach krajowych i międzynarodowych.

młodych modelarzy.

Oprócz wymienionych, do wybitnych modelarzy którzy odnieśli wiele sukcesów sportowych i organizacyjnych należą:

Stanisław Kubit, Józef Półchłopek, Tadeusz Jurczyk, Andrzej Krupa, Zofia Ząbek, Kazimierz Ginalski, Jan Samek i Małgorzata Samek.

Oddanymi działaczami społecznymi modelarstwa  byli : Józef Kusiba, Mieczysław Nitka, Jacek Rudy i Marek Bochenek.

Z inicjatywy KKSL dla uhonorowania zwycięzcy zawodów, ufundowany został puchar w postaci lampy naftowej.

Do lat 1990- tych, na terenie Krosna istniało ponad 20 modelarni lotniczych.

Od 1994 roku w związku z likwidowaniem lokali modelarskich w dzielnicach

i szkołach, ograniczeniem środków finansowych, brakiem zainteresowania ze strony Kuratoriów Oświaty i Aeroklubu Polskiego,  modelarnie zaczęły padać.

W 1995 roku pozostała tylko modelarnia przy Szkole Podstawowej nr 14.

W 2007 roku, z inicjatywy grupy modelarzy pod przewodnictwem Adama Kopacza, przy wsparciu Klubu Seniorów Lotnictwa – zostało powołane Krośnieńskie  Stowarzyszenie Modelarstwa Lotniczego.

Na wyniki nie trzeba było długo czekać.

W ostatnich 2 latach, grupa młodzieży pod okiem  m. innymi naszych instruktorów osiągnęła ogromne sukcesy w Mistrzostwach Polski i Świata Juniorów, zdobywając wiele medali.

Nasi Seniorzy: Józef Półchłopek i Tadeusz Jurczyk, zdobyli tytuły indywidualnych Mistrzów Polski.

Krośnieńscy modelarze zdobyli także tytuł Drużynowego  Mistrza Polski Seniorów.

Tak wielu medali i tytułów krośnieńscy modelarze nie zdobyli od ponad 40 lat.

 

* Klub Seniorów Lotnictwa był organizatorem wielu spotkań i  sympozjów poświęconych sprawom lotnictwa, m. innymi :

Zorganizowano Krajową  Sesję popularno – naukową  „Przyczynek do historii lotnictwa na Podkarpaciu”, która  odbyła się  w Lesku i  poświęcona była   reaktywowaniu działalności lotniczej w Bezmiechowej.

W sesji udział brał gen. Tadeusz Góra i seniorzy lotnictwa z wielu rejonów Polski. Sesję prowadził sekretarz KKSL Józef Zuzak,  a referat okolicznościowy wygłosił prezes KKSL - Józef Kusiba .

Organizowano wiele wyjazdów do Bezmiechowej,  na których wygłaszane były referaty związane z historią lotnictwa w tym rejonie.

Odbywały się corocznie spotkania z okazji Święta Lotnictwa, na których wygłaszane były referaty okolicznościowe związane z historią krośnieńskiego lotniska, Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich, szkół szybowcowych w Bezmiechowej i Ustjanowej.

Poświęcone były  sylwetkom pilotów i działaczy społecznych, osiągnięciom sportowym krośnieńskich lotników, pamięci zmarłych członków Klubu.

Spotkania miały charakter rodzinny połączony z częścią kulinarną, śpiewem

i zabawą.

W 1995 roku KKSL wspólnie z Aeroklubem Podkarpackim zorganizował uroczysty Jubileusz 50 lat działalności Aeroklubu.

Organizowane były wyjazdy na pokazy lotnicze Air-Show, zwiedzanie Muzeum Lotnictwa, wycieczki  i uroczystości okolicznościowe.

Członkowie Klubu zaangażowani byli w organizowanie Górskich Zawodów Balonowych.

 

* Klub Seniorów Lotnictwa był kontynuatorem Zjazdów Absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich z Bydgoszczy, Świecia i Krosna.

Pierwszy Zjazd odbył się z inicjatywy Mieczysława Hasińskiego w 1975 roku

w Anglii - który uświetnił swoją obecnością były Dowódca Lotnictwa gen. Ludomił Rayski.

Kolejne Zjazdy odbywały się w Bydgoszczy i Krośnie.

W czasie trzeciego  Zjazdu w Bydgoszczy w sierpniu 1980 roku, został opublikowany artykuł tygodnika „Przekrój”, o bezmyślnym zniszczeniu słupa bramy wjazdowej na lotnisko w Krośnie, który ocalał z pożogi wojennej jako jedyny świadek pięknych zabudowań Szkoły, a na którym można było umieścić tablicę informującą że tu była największa Szkoła Lotnicza

w Europie.

Ustalono wówczas, że jedynym miejscem gdzie nie sięgnie niszczycielska ręka będzie Kościół.

W ten sposób zapoczątkowane zostało wmurowywanie tablic pamiątkowych w Kościołach w  Bydgoszczy, Świeciu, Warszawie, Krośnie, Dęblinie i Londynie.

W  Krośnie tablica wmurowana została w Kościele Farnym 15 sierpnia 1982 roku, w 62 rocznicę „Cudu nad Wisłą” i Święta Matki Boskiej Zielnej. Uroczystość celebrował Ordynariusz Diecezji Przemyskiej ks. bp Ignacy Tokarczuk.

Na tablicy wyryte zostały słowa:

W HOŁDZIE LOTNIKOM ABSOLWENTOM SZKOŁY PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH W BYDGOSZCZY ŚWIECIU I KROŚNIE, POLEGŁYM W LATACH 1939-1945 NA WSZYSTKICH FRONTACH ŚWIATA – TOWARZYSZE BRONI.

 

V Zjazd absolwentów zorganizowany został przez Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa  w sierpniu 1985 roku w Krośnie, pod patronatem Władz Miasta.

Do Krosna przyjechało ponad stu uczestników głównie z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szkocji i Belgii. W spotkaniu uczestniczył także Mieczysław Hasiński, autor polsko-angielskiej monografii „Historia Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich Bydgoszczy, Świecia i Krosna 1930-1939.”

Z tej okazji, obok portu lotniczego odsłonięty  został przez gen. Władysława Hermaszewskiego obelisk z tablicą, na której wyryto napis:

„ W hołdzie absolwentom Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich

w Krośnie, poległym w latach 1939-1945 na wszystkich frontach świata. Towarzysze broni”.

Odbyło się także Sympozjum, na którym wygłoszone zostały referaty przez Józefa Kusibę, Mieczysława Hasińskiego, Józefa Zubrzyckiego i Jana Stolarskiego.

Na spotkaniu zgłoszona została propozycja budowy kombatanckiego Domu Lotników w Bezmiechowej.  Uczestnicy zwiedzili szybowiska w Ustjanowej

i Bezmiechowej gdzie została zorganizowana przez Aeroklub Podkarpacki Izba Pamięci Lotnictwa i wybudowany obelisk.

W 1995 roku, przedstawiciele Krośnieńskiego Klubu - Feliks Balcerzak i Józef Kusiba uczestniczyli w  XII Zjeździe  Absolwentów SPLdM w Bydgoszczy. Uczestnicy Zjazdu w tym absolwenci Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich  z lat 1937-1939 przyjechali także do Krosna, gdzie podejmowali byli przez nasz Klub.

Kolejny Zjazd Absolwentów zorganizowany został w czerwcu 2002 roku przez Kluby Seniorów Lotnictwa z Krakowa i Krosna. W Zjeździe oprócz członków Klubów Seniorów Lotnictwa   oraz sympatyków lotnictwa, uczestniczyła niewielka już grupa lotników przybyłych z zagranicy.

Niestety czas przerzedził szeregi kombatantów. Wzruszające były chwile, kiedy starsi, sterani życiem lotnicy klękali, całując murawę krośnieńskiego lotniska.

Z okazji Zjazdu, Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa uhonorował 20 absolwentów  SPLdM - godnością Członków Honorowych.

 

W 2006 roku zmarł Mieczysław Hasiński.

Prezes KKSL Ryszard Nowak opublikował z tej bolesnej okazji jego biografię i list pożegnalny  p.n. „Znów spadła jedna z gwiazd „.

 

* KKSL nawiązywał kontakty i uczestniczył w wielu spotkaniach z Radą Seniorów Lotnictwa, Aeroklubem Polskim, Aeroklubem Podkarpackim,

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, władzami miejscowymi m. Krosna, Klubami Seniorów Lotnictwa w Krakowie, Bydgoszczy, Świdniku i  Koszycach.

Utrzymuje kontakty z Klubem Żołnierzy Wojska Polskiego, w którym Władysław Liwosz pełni funkcję Prezesa , a Ryszard Nowak z-cy. 

Od wielu już lat Klub  nasz ściśle współpracuje  z Klubem Seniora „Naftowca” którego Prezesem jest Józef Bielański.

Wspólnie świętujemy uroczystości lotnicze i górnicze.

Szczególnie aktywnie w tym zakresie  działali  Ryszard Nowak i Józef Zuzak.

 

* Zarząd KKSL  sukcesywnie występował o wyróżnienia członków Klubu odznakami i dyplomami za zasługi w rozwoju lotnictwa.

4 członków naszego klubu otrzymało odznaki z okazji 75- lecia Aeroklubu Polskiego, a Klub Seniorów Lotnictwa  otrzymał odznakę zbiorową.

Józef Kusiba uzyskał godność członka Honorowego Aeroklubu Polskiego.

34 członków wyróżnionych zostało  Dyplomami  Skrzydlatego Wieku.

Członkowie Klubu otrzymali wiele dyplomów z podziękowaniem i uznaniem za prace społeczne na rzecz Klubu.

14 członków otrzymało godność „Członków Honorowych KKSL”.

Zarząd pamiętał o okrągłych wiekowych rocznicach urodzinowych i pożycia małżeńskiego  członków Klubu, które honorowane były pięknymi dyplomami.

 Uchwałą Zebrania Ogólnego członków KKSL z dnia 2 sierpnia 2012 roku, tytułem i godnością Członka Honorowego wyróżnieni zostali:

Chmura Stefan, Dzius Zbigniew, Gałuszka Jan, Kwiatek Zbigniew, Majka Zygmunt, Markiewicz Jerzy, Pelczarski Tadeusz, Płatek Tadeusz, Rudy Jacek, Wiśniowski Jerzy, Wójcicki Władysław, Zuzak Józef.

Ponadto za wieloletnią owocną współpracę Klubu Seniorów Naftowca

z Krośnieńskim Klubem Seniorów Lotnictwa, tytułem i godnością Członka Honorowego wyróżniony został Prezes Klubu Seniorów „Naftowca” – Józef Bielański.

 

Wcześniej godnością Członka Honorowego zostali wyróżnieni :

Tadeusz Czystaw,  Giemzowski Stanisław, Kondera Stanisław, Petka Józef, Wacnik Stefan, Ziobro Julian.

Z okazji Zjazdu absolwentów Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich

w 2002 roku, godność Członków Honorowych KKSL otrzymało 20 absolwentów.

 

W uznaniu za długoletnią pracę i ofiarność w dziele umocnienia i rozwoju lotnictwa polskiego w XX wieku, Aeroklub Polski wyróżnił dyplomem „Skrzydlatego Wieku” Mieczysława Gałuszkę.

Poprzednio dyplomem „Skrzydlatego Wieku” wyróżnionych zostało 33 członków naszego Klubu.

 

W uznaniu i z podziękowaniem za wzorowe z dużym zaangażowaniem pełnienie funkcji gospodarza KKSL – okolicznościowym dyplomem wyróżniony został Krystian Moc.* Kultywowano  pamięć zmarłych członków Klubu. Zinwentaryzowane zostały  groby, na których  corocznie składane są plakietki  i zapalane znicze.

Obowiązek ten spełniali Jan Gałuszka, Józef Zuzak, Stanisław Guzik, Jerzy Markiewicz , Andrzej Klatka, Witold Tenerowicz  i Jacek Rudy.

* W okresie od  2000 do 2005 roku Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa skoncentrował działania  w walce o  zwrócenie lotniska przez Zarząd  woj. Podkarpackiego gminie Krosno.
W okresie od 2006 do 2011 roku,  działania zdominowane były w obronie przed planowaną przez władze miasta zabudową i sprzedażą południowej strefy lotniska, co zdaniem KKSL  prowadzi do jego degradacji a nawet likwidacji.
Ponieważ działania te znane są większości naszych członków, a dzisiejsze spotkanie nie jest poświęcone debacie lecz posiada uroczysty charakter, szczegóły  nie będą omawiane.
Podkreślić jednak trzeba duże zaangażowanie w tej nierównej walce członków  Zespołu Doradczego KKSL :
Tadeusza Płatka,  Zbigniewa Kwiatka, Juliana Ziobry, Jerzego Markiewicza, Marka Tenerowicza i Józefa Zuzaka.
Wspierał nas w tej walce pięknymi satyrycznymi felietonami Tadeusz Sznuk.

Niezależnie od wielu pozytywnych stron w działalności Klubu, istniały także  słabe strony.
Do nich należy zaliczyć:
Brak bieżącego prowadzenia Kroniki Klubu, niezadowalająca  frekwencja

w zebraniach, a szczególnie w  spotkaniach towarzyskich.
Brak skutecznych działań w pozyskiwaniu sponsorów na działalność Klubu.
Niepełna realizacja podejmowanych Uchwał i wniosków.

 

Na zakończenie trochę statystyki.
Funkcje Prezesów  KKSL od  1981 roku pełnili:
- Balcerzak Feliks od  1981r.  do 1994 r. 
- Kusiba Józef od 1994 r. do 1999 r.
- Ryszard Nowak od 1999 – do chwili obecnej.

Funkcje gospodarzy pełnili:
Jan Gałuszka, Zbigniew Dzius a obecnie
Krystian Moc.
Funkcję „kustosza” naszych zbiorów a zarazem opiekuna Sali Historii i Pamięci pełni Jan Gałuszka.

W okresie 30 lat działalności odbyto:
7 Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych
23 Zebrania Sprawozdawcze
360 Zebrań Zarządu.
Podjęto ponad 250 Uchwał i wniosków.
Od 2000 roku, zebrania Zarządu odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca i są zebraniami otwartymi, w których uczestniczą członkowie i sympatycy KKSL.
Zebrania Zarządu są protokołowane, a porządek obrad oparty jest o roczny program tematyczny, uzupełniany problemami bieżącymi.

KKSL został ponownie afiliowany do Aeroklubu Podkarpackiego w 2005 roku.

Członkowie posiadają status członków zwyczajnych i stowarzyszonych.
Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym odbytym w 2011 roku, wybrane zostały władze KKSL w składzie:

Zarząd:

    Ryszard Nowak – prezes

    Gałuszka Jan – z-ca

    Wiśniowski Jerzy –z-ca

    Zuzak Józef – sekretarz

    Rudy Jacek – skarbnik

    Płatek Tadeusz – członek

    Mojak Marek – członek

Ryszard Nowak pełni także aktualnie funkcję Prezesa Aeroklubu Podkarpackiego.

Funkcję protokolanta przyjął  Andrzej Klatka.

Komisja Rewizyjna :

Adam Kopacz – przewodniczący
Zygmunt Król - członek
Sądu Koleżeńskiego nie wybierano, a jego funkcję sprawuje Sąd  przy Aeroklubie Podkarpackim.

Funkcję przewodniczącego pełni Jan Gruszecki, a członkami są Bożena Falcman i Bolesław  Wojtowicz.

Funkcję gospodarza  Klubu od ubiegłego roku pełni wzorowo i z pełnym poświęceniem Krystian Moc.

Aktualnie Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa zrzesza 77 członków.


Szanowne Seniorki - Drodzy Seniorzy !

Zaprezentowaną 30 letnią działalność naszego Klubu  nie należy traktować  tylko jako  suche sprawozdanie, wykaz dat i faktów, chociaż jest to konieczne.

Poświęcone  została bowiem głównie  pamięci tych, którzy czynami tworzyli jego historię.

Zdaję sobie sprawę  że nie wymieniłem wszystkich nazwisk za co przepraszam, a równocześnie zapewniam, że wszyscy są uznawani i szanowani w naszej lotniczej rodzinie.

Czas nieubłaganie przerzedza nasze szeregi.

Oddajmy więc hołd tym którzy odeszli i podziękujmy tym wszystkim, którzy nadal mogą  poświęcać swoje siły dla rozwoju polskich skrzydeł i dla zaspokojenia swoich życiowych pasji.

W imieniu Zarządu składam życzenia dalszych lat życia w zdrowiu oraz słowa uznania i  podziękowania członkom Klubu, Waszym Rodzinom, sympatykom lotnictwa  i tym wszystkim,  którzy wspierają  naszą działalność.

 

                                            Z lotniczym pozdrowieniem i górniczym Szczęść Boże

                                             Za  Zarząd Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

 

                                                                     Józef Zuzak – sekretarz KKSL

 

Krosno, 1 września  2012 r.   

 

 


 powrót
Szczegóły
z 1198
136368 odwiedzin