Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
PODZIĘKOWANIE


W imieniu środowiska lotniczego Krosna związanego  z Klubem  Seniorów Lotnictwa  oraz z  Komitetem  Obrony Lotniska chcemy gorąco podziękować wszystkim tym wyborcom – mieszkańcom Krosna,  którzy głosowali na  kandydatów  związanych z naszym środowiskiem kandydujących do władz samorządowych.

Niski efekt wyborczy naszych kolegów nie jest  dla nas zaskoczeniem. Przez cały ubiegły okres naszej działalności jesteśmy ignorowani , zaś nasze koncepcje odnośnie rozbudowy lotniska popierane przez uznane autorytety z branży lotniczej w Polsce są  negowane i ośmieszane przez wadze i lokalne tuby propagandowe sprzyjające władzy.

Mamy świadomość, że mimo wcześniejszych wypowiedzi i publikacji  naszych specjalistów w dziedzinie lotnictwa nie udało się nam wyeksponować rzeczywistych zagrożeń dla lotniska, wynikających

z działań krośnieńskiej władzy.  Nie  dotarliśmy z naszą argumentacją do szerszych kręgów społeczeństwa krośnieńskiego między innymi dlatego, że nie mamy tak szerokiego dostępu do środków przekazu jak Urząd  Miasta. Dochodziło do tego, że nasze informacje na oficjalnej stronie internetowej  Aeroklubu Podkarpackiego były  kasowane.

Wybory samorządowe są już za nami. Na  głębsze  refleksje  być  może  jest jeszcze za wcześnie.  Środowisko lotnicze Krosna zmęczone bojami o właściwy  rozwój  lotniska   ze starą , a teraz jak się okazuje  tą samą  „nową” władzą samorządową  nie potrafiło przystąpić do tych wyborów w sposób aktywny i zorganizowany.  Dobrze że byli  jednak tacy nasi koledzy, którzy  uznali, że  kandydowanie do władz samorządowych  jest celowe i sensowne. Wierzyli że we władzach samorządowych Krosna  jest możliwa  merytoryczna dyskusja, a decyzje dotyczące lotniska  mogą  być podejmowane na bazie fachowych argumentów i opinii ludzi posiadających dużą wiedzę z zakresu lotnictwa. Ludzi,  którzy  swoją wiedzę  opierają  nie tylko na teoretycznych dywagacjach ale na długoletnim  zawodowym doświadczeniu dla których lotnictwo jest nie tylko zawodem ale równocześnie  pasją.

Dotychczasowe decyzje władz samorządowych są  podparte opiniami  dwóch  wynajętych  fachowców, którzy swoje opracowania wykonywali  na podstawie założeń  /zamówień/ otrzymanych

z Urzędu  Miasta. Założeń które  nie wynikały z rzetelnej znajomości tematyki lotniczej.

W naszym przekonaniu  są to działania zmierzające do ograniczenia  przyszłego  rozwoju krośnieńskiego lotniska. To lotnisko po rozbudowie powinno być obiektem nowoczesnym i być „oknem na świat” nie tylko dla Krosna ale dla całego regionu.

  Lotnisko jest obiektem szczególnego znaczenia, a  szczególnie lotnisko krośnieńskie,  które ma bogata historię. Odegrało ono

w swojej historii dużą rolę w szkoleniu polskich  kadr lotniczych. Mimo kolejnych jego dewastacji /niestety odbywających się również w obecnym czasie za sprawą nieodpowiedzialnych decyzji/, powinno stanowić obiekt dziedzictwa narodowego w branży lotniczej. Jest to kolejny przykład  dewastacji tego co polskie. Przez kogo?

Te nasze zastrzeżenia potwierdzą się,  jeżeli  władze miasta sprzedadzą lub wydzierżawią  tereny w tak  zwanej strefie inwestycyjnej ustanowionej  na dotychczasowej części płyty lotniska,  lub jeśli  sprzedadzą   inne tereny wydzielone z  lotniska na przykład - wzdłuż ulicy Zręcińskiej. Potwierdzą  się  również wówczas gdy cały szum o  inwestorach z branży lotniczej skończy  się na wybudowaniu na lotnisku magazynów i obiektów z branży  handlowej,  albo jeżeli parametry budowanego pasa startowego ograniczą możliwości jego przyszłej rozbudowy i przystosowania do ruchu pasażerskiego, oraz,  gdy nowa zabudowa będzie zagrażać bezpieczeństwu lotów.

W   końcu  czas pokaże jakie są rzeczywiste cele i dążenia władzy

w sprawie lotniska. Jednak czy wszystkie błędne decyzje da się naprawić?  Kto poniesie koszty  błędnych decyzji?

Jest też inny dylemat i pytanie czy za błędne decyzje /jeśli by była taka  odpowiedzialność/ odpowiada władza samorządowa, czy również wyborcy? 

 

Grudzień  2010r.


 powrót
Szczegóły
z 1175
104962 odwiedzin