Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Zarząd
ZarządNowe Władze Aeroklubu Podkarpackiego – SL Wybrane przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.03.2015r.

 

Zarząd

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja 

1.

Andrzej Ulanowski

Prezes

2.

Wojciech Nowosadzki

V-ce Prezes

3.

Adam Kopacz

Sekretarz

4.

Arkadiusz Nowak

Skarbnik

5.

Jakub Krukierek

Członek Zarządu

6.

Marek Mojak

Członek Zarządu

7.

Jacek Zych

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Lp.

Imię Nazwisko 

 Funkcja

1.

Witold Ostrowski

Przewodniczący KR

2.

Jerzy Turski

V-ce Przewodniczący KR

3.

Jakub Żurek

Członek KR

4.

Tadeusz Płatek

Członek KR

5.

Józef Matwijów

Członek KR

 Sąd Koleżeński  

Lp.

Imię Nazwisko 

 

1.

Bożena Falcman

 

2.

Wojciech Gałuszka

 

2.

Mateusz Antoń

 


============================================================================


Aktualny stan osobowy władz i pracownicy Aeroklubu po zmianach – stan na  1.11.2014r.

 

Władze Aeroklubu Podkarpackiego

 

Zarząd Aeroklubu

 

LP

Nazwisko i Imię

Funkcja

 1

 Ulanowski Andrzej

 Prezes                        Prezydium Zarządu

 2

 Gałuszka Wojciech

 Wiceprezes                 Prezydium Zarządu

 3

 Jakoniuk Marian

 Sekretarz                   Prezydium Zarządu

 4

 Kopacz Adam

 Skarbnik                     Prezydium Zarządu

 5

 Skrudlik Andrzej

 Członek Zarządu          Prezydium Zarządu

 6

 Źrebiec Józef

 Członek Zarządu

 7

 Markiewicz Mirosław

 Członek Zarządu

 8

 Węgrzyński Jan

 Członek Zarządu

 9

 Żurek Wacław

 Członek Zarządu

10

 Nowosadzki Wojciech

 Członek Zarządu

11

 Nowak Arkadiusz

 Członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna

 

 LP

 Nazwisko i Imię

Funkcja  

 1

 Ostrowski  Witold

 Przewodniczący

 2

 Turski Jerzy

 Wiceprzewodniczący

 3

 Żurek Jakub

 Sekretarz

 4

 Bochenek Marek

 Członek

 5

 Rudy Jacek

 Członek

 

Sąd Koleżeński

 

 LP

  Nazwisko i Imię

  Funkcja         

 1

 Gruszecki Jan

 Przewodniczący

 2

 Falcman Bożena

 Członek

 3

 Wojtowicz Bolesław

 Członek============================================================================


Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego - SL

Wybrany przez Walne Zgromadzenie w dniu 03.04.2011r.

 Zarządu AP-SL w składzie 11-to osobowym ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezydium

1.

 Jan Zając

 prezes

2.

 Ryszard Nowak

 v-ce prezes

3.

 Józef Źrebiec

 skarbnik

4.

 Wojciech Gałuszka

 sekretarz

5.

 Andrzej Skrudlik

 członek prezydium

Pozostali członkowie zarządu

6.

 Andrzej Ulanowski 

7.

 Mirosław Markiewicz 

8.

 Piotr Wacławski

9.

 Wacław Żurek

10.

 Jan Węgrzyński 

11.

 Marian Jakoniuk 

Komisja Rewizyjna:

1.

 Witold Ostrowski

 przewodniczący

2.

 Jerzy Turski

 zastępca

3.

 Jakub Żurek

 sekretarz

4.

 Marek Bochenek

 

5.

 Jacek Rudy

 

Sąd Koleżeński:

1.

 Jan Gruszecki

 przewodniczący

2.

 Bożena Falcman

 zastępca

3.

 Bolesław Wojtowicz

 sekretarz

 

============================================================================

 

Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego - SL

Wybrany przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.11.2009r. Zarządu AP-SL w składzie 11-to osobowym ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezydium

1.

 Jacek Kondera

 prezes

2.

 Janusz Steliga

 v-ce prezes

3.

 Witold Zajdel

 skarbnik

4.

 Daniel Jagiełło

 sekretarz

5.

 Bogusław Pelczar

 członek prezydium

Pozostali członkowie zarządu

6.

 Jacek Zych 

7.

 Piotr Oszajca 

8.

 Grzegorz Boruta

9.

 Mateusz Szymbara

10.

 Roman Walczak

11.

 Mirosław Markiewicz

Komisja Rewizyjna:

1.

 Wiktor Barański

 przewodniczący

2.

 Piotr Przybyła

 zastępca

3.

 Zdzisław Wierdak

 sekretarz

4.

 Jerzy Sułkowski

 

5.

 Witold Ostrowski

 

Sąd Koleżeński:

1.

 Bolesław Wojtowicz

 przewodniczący

2.

 Julian Ziobro

 zastępca

3.

 Jan Gruszecki

 sekretarz


============================================================================


Zarząd Aeroklubu Podkarpackiego - SL

Wybrany przez Walne Zgromadzenie w dniu 18.12.2005r Zarządu AP-SL w składzie 11-to osobowym ukonstytuował się w sposób następujący:

Prezydium

1.

 Jacek Kondera

 prezes

2.

 Jerzy Sułkowski

 v-ce prezes – zrezygnował z funkcji

3.

 Piotr Przybyła

 Skarbnik – zrezygnował z pracy w Zarządzie

4.

 Robert Urbanek

 Sekretarz - zrezygnował z funkcji

5.

 Janusz Steliga

 członek prezydium

Pozostali członkowie zarządu

6.

 Bronisław Baran 

7.

 Daniel Jagiełło 

8.

 Mirosław Markiewicz - zrezygnował z pracy w Zarządzie

9.

 Bogusław Pelczar 

10.

 Ryszard Nowak - zrezygnował z pracy w Zarządzie

11.

 Lesław Wilk - zrezygnował z pracy w Zarządzie

Skład zarządu po zmianach

Prezydium

1.

Jacek Kondera

 prezes

2.

 Janusz Steliga

 v-ce prezes – przyjął funkcję

3.

 Witold Zajdel

 Skarbnik – dokooptowany i przyjął funkcję

4.

 Wiktor Barański

 Sekretarz - dokooptowany i przyjął funkcję

5.

 Jerzy Sułkowski

 członek prezydium

Pozostali członkowie zarządu

6.

 Bronisław Baran 

7.

 Daniel Jagiełło 

8.

 Bogusław Pelczar 

9.

 Robert Urbanek

10.

 

11.

 

 


 powrót
Szczegóły
z 1175
093425 odwiedzin