Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Apel Pilotów

List Otwarty Pilotów Linii Lotniczych do Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22.04.2008r.

 

Zaniepokojeni ostatnimi informacjami dotyczącymi krośnieńskiego lotniska, pragniemy zająć stanowisko w wyżej wymienionej sprawie. Będąc wychowankami bądź też sympatykami Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie, a jednocześnie ściśle związani z branżą jako pracownicy linii lotniczych, oświadczamy co następuje:

1.  Z ekonomicznego punktu widzenia,  pomniejszanie powierzchni lotniska stanowi zaprzeczenie trendu obowiązującego od kilku już lat wśród administratorów portów lotniczych. Daje się zauważyć tendencję wprost przeciwną: zarządzający lotniskami podejmują czasami wręcz rozpaczliwe próby powiększania obszarów lotnisk poprzez wykup ziemi od właścicieli prywatnych lub agencji państwowych. Związane jest to oczywiście z wielkimi nakładami finansowymi. Ogromna koniunktura w lotnictwie, a   zwłaszcza   w   przewozach   pasażerskich   spowodowała   rozwój   lotnisk   i   ich
infrastruktury towarzyszącej.   Widoczne jest to na  całym  świecie,  a  zwłaszcza w Europie. Przykładem są porty lotnicze, chociażby w Sofii, Bukareszcie, Pradze; a w Polsce w Krakowie, Katowicach i Warszawie. Ograniczona pojemność portów krajowych  może  w przyszłości   spowodować konieczność  wykorzystania lotnisk
będących niejako  dzisiaj jeszcze  na  zapleczu,  a jakim niewątpliwie może być krośnieńskie lotnisko. Opierając się na powyższym, a także na własnych obserwacjach i doświadczeniu, decyzję o pomniejszeniu powierzchni użytkowej lotniska w Krośnie
uznajemy, co najmniej za nieodpowiedzialną.

Osoby reprezentujące takie rozwiązania uznajemy za iekompetentne, pozbawione intuicji i wizji perspektywicznej oraz ignorantów w dziedzinie lotnictwa cywilnego.

2.  Ogromny  niepokój   budzi  w  nas   sytuacja  Aeroklubu  Podkarpackiego  -  Szkoły Lotniczej w Krośnie, którego przetrwanie w trakcie bieżących przemian pozostaje pod znakiem zapytania. Pragniemy przypomnieć, iż Aeroklub to instytucja o wieloletniej
tradycji, nierozerwalnie związana z miastem i regionem. Ośrodek, który szczyci się wieloma sukcesami, wielokrotnie niedocenianymi. Miejsce, w którym pierwsze kroki stawiało wielu pilotów, godnie reprezentujących później Krosno i Polskę na arenie międzynarodowej w dyscyplinach sportów lotniczych, a także  rzygotowujące do pracy  w  różnych  gałęziach  lotnictwa  cywilnego,  począwszy  od  agro,  do  linii lotniczych.    Krosno    to    również    prężny    ośrodek    sportu    spadochronowego,
modelarskiego i lotnictwa amatorskiego. Zawody balonowe, przeprowadzane od kilku lat na krośnieńskim lotnisku, również stanowią dużą atrakcję dla miasta i okolic.
Zwracamy   uwagę,      to   właśnie   Aeroklub   Podkarpacki   pomimo   ogromnych problemów   finansowych,   braku  jakichkolwiek   dotacji,   zawirowań   politycznych
i ustrojowych przetrwał na lotnisku, robiąc wszystko, aby je utrzymać.


 powrót
Szczegóły
z 1116
955019 odwiedzin