Jesteś tutaj: strona główna
Wyszukaj ok
Pismo Gen. bryg. pil. Romana Harmozy

Pismo Gen. bryg. pil. Romana Harmozy do  Prezydent Miasta Krosna

 

 

Ziemia podkarpacka wydała wielu znakomitych pilotów lotnictwa cywilnego i wojskowego. Również dziś wielu zajmuje ważne stanowiska służbowe, a także działa w pozarządowych organizacjach lotniczych.

Jest to zasługa władz samorządowych, infrastruktury lotniskowej, a także specjalnych zalet charakteru ludzi tych ziem.

Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa RP - Klub Generałów Lotnictwa z dużym zaskoczeniem przyjął informację o zamiarze władz miasta i Gminy Krosna przeznaczenie części lotniska Krosno (EPKR - ICAO) do sprzedaży .

Problematykę sieci lotniskowej kraju zawiera rządowy projekt ustawy dotyczącej lotnisk - rozpatrywany w tym miesiącu.

Część lotnisk wojskowych i aeroklubowych na stałe utraciło swoje przeznaczenie, wiele częściowo lub czasowo jest niewykorzystane do realizacji zadań lotniczych.

Polska posiada w porównaniu z RFN czy Francję lub Włochami ubogą sieć lotniskową.

Z drugiej strony ciągle rosnące potrzeby przewozów ludzi i towarów wymagają zwiększenia liczebności szkolonego personelu latającego i rozbudowy lotnisk,

Problem ten odczuwa nie tylko lotnictwo wojskowe lecz także Aeroklub Polski. Jesteśmy przekonani, że te instytucje w najbliższych czasie nawiążą bardziej ścisłą współpracę w szkoleniu adeptów lotnictwa.

Aeroklub Krośnieński w przeszłości był jednym z najlepszych gdzie szkolono kandydatów na pilotów i prowadzono kursy spadochronowe uczestnicy których następnie pełnili służbę w jednostkach powietrzno - desantowych.

W imieniu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa RP i Klubu Generałów Lotnictwa zwracamy się do Rady Miasta i Pana Prezydenta Miasta o uwzględnienie w swoich decyzjach dotyczących lotniska Krosno wszystkich aspektów, a w tym i problemów szkolenia dla potrzeb lotnictwa cywilnego i obronności państwa.

Stowarzyszenie i Klub Generałów posiada w swoim gronie wielu doświadczonych
dowódców, profesorów i specjalistów, którzy są w stanie dokonać szczegółowej analizy i
opracować perspektywiczny plan wykorzystania lotniska Krosno uwzględniający potrzeby
Miasta i Regionu. Jesteśmy gotowi spotkać się z Panem i pańskim Urzędem, aby ten problem
przedyskutować.   


 powrót
Szczegóły
z 1116
954998 odwiedzin